Uprawnienia elektryczne a praca w hotelu

Niniejszy artykuł pod tytułem 7 najlepszych gospodarstw agroturystycznych w Polsce nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 7 najlepszych gospodarstw agroturystycznych w Polsce należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Polska zajmuje wysokie miejsca w rankingu państw, w których dochodzi do licznych wypadków w pracy. Często wynikają one z niewłaściwej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Czy do wymiany żarówki w hotelu są potrzebne uprawnienia? Niniejszy artykuł porusza temat uprawnienia elektryczne a praca w hotelu.

Uprawnienia elektryczne a praca w hotelu – czy do wymiany żarówki potrzebne są uprawnienia?

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wymiana żarówki nie wymaga specjalistycznych uprawnień, gdy napięcie lampy jest bezpieczne, tj. wynosi 12 lub 24 V.

W przypadku, gdy jest ono większe, aby żarówkę mogła wymieniać osoba nieposiadająca uprawnień G1, musi zostać spełniony szereg warunków. Określa je rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. (w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). Czym jest szkolenie SEP? Dlaczego warto je ukończyć?

Uprawnienia elektryczne a praca w hotelu – czym jest szkolenie SEP?

Szkolenie SEP to kurs elektryka mający na celu zdobycie uprawnień G1. To kwalifikacje, które umożliwiają podjęcie pracy przy urządzeniach elektrycznych, w tym wykonywanie czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, pomiarami, montażem, demontażem i remontem urządzeń, instalacji oraz sieci.

Kursy SEP do 1kv oraz powyżej 1 kv są organizowane przez wyspecjalizowane firmy, pod kontrolą Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Można do nich przystąpić przez cały rok i realizować je na terenie dowolnego wybranego województwa. W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, a po zdaniu egzaminu, uprawnienia są ważne do 5 lat.

Gdzie można wyrobić szkolenia elektroenergetyczne? Aktywne działania na rzecz poprawy BHP w Polsce, a także działalność edukacyjną pod kątem uprawnień G1, G2 i G3 prowadzi marka http://uprawnienia-g1.pl. W ofercie możemy znaleźć nie tylko kursy stacjonarne, ale i szkolenie online, które przygotowuje do egzaminu SEP.

Pamiętaj: praca przy urządzeniach elektrycznych wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw, nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Kwalifikacje SEP są niezbędne, by móc pracować pod napięciem, dlatego każdy pracownik hotelu, który ma styczność z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektrycznymi, powinien skończyć kurs G1.